PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Ilona Kuzminskienė

Viktorija Jurevičienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Alma Puidokienė