IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Ilona Kuzminskienė

Gražina Šeputienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Alma Puidokienė