IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Rasa Alseikienė

Viktorija Jurevičienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Ligita Žvirblienė