IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Rasa Alseikienė

Gražina Šeputienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Alma Puidokienė