KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VAIDYBOS UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

parsisiųsti Word formatu

PROJEKTAS „ŽALIA PĖDA“

Pavasariui prasidėjus tyrinėjame sėkleles, lyginame, skaičiuojame, ragaujame. Sėjame ir svarstome, ko reikia, kad augalas išdygtų, kad augtų? Kodėl augalai vysta? Arba kodėl virsta iš daigyklų? Laistome ir persodiname, aiškinamės, kodėl reikia persodinti. Svogūnų laiškų užsiauginame tiesiog ant palangės. Kaip smagu nusiskinti savas daržoves, susipjaustyti, ragauti, įvertinti kokio skonio, dėti ant duonos su sviestu ir valgyti. Augindami ir dirbdami mes tvirtiname bendradarbiavimo, bendravimo įgūdžius, mokomės spręsti problemas, tyrinėjame, lyginame, skaičiuojame, įtvirtiname žinias, sužinome daug įdomių dalykų, koks augalo kelias…

(Projekte dalyvauja mokytojos: J. Voronova, R. Čeledinienė, ugdytiniai, tėvai).

 

PROJEKTAS „LIETUVA-ŠALIS GIMTOJI“

 

 

 

 

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

2021 m. vasario 5 d. projekto „Sveikatiados“ ambasadorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Savickienė, „Bitutės“ darželio vaikučius pakvietė dalyvauti bendroje mankštoje. Net karantino laikotarpiu mes sugebėjome drauge žaismingai pasimankštinti nuotoliniu būdu per zoom programą. Kiekviena grupė,  prisijungusi per zoom programą atliko pasiūlytus mankštos pratimus. Pirmiausiai pagal ramias daineles apšildėme savo kūno raumenis, imituodami įvairių sporto šakų judesius, vėliau mankštinomės pagal greitesnio tempo daineles ir išbandėme sudėtingesnius pratimus, kaip pritūpimai, įtūpstai, šuoliukai ant vienos kojos ir kt.

 

 

 

 

 

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. „Spalviukų“ grupės vaikai pradeda įgyvendinti integruojamą socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą KIMOCHIS.

Ši programa skirta:

  • Ugdyti emocinį intelektą:
  • Skatinti pozityvų elgesį;
  • Lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
  • Lavinti charakterį.

Tikimasi, kad ugdytiniai drąsiai kalbės apie savo jausmus ir savijautą, išklausys bendraamžius, juosatidžiau ir geranoriškau vertins, išmoks įvairiose situacijose vartoti pozityvius žodžius ir veiksmus. Taip pat siekiama sudominti vaikus ir įtraukti į specialiai kuriamas realias situacijas grupėje, kartu jas analizuoti ir ,,mokytis“ geranoriškiau jas spręsti per žaidimą su kimočiais.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „VOKIEČIŲ KALBA SU HANS HASE“

            Šiais mokslo metais lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ toliau tęsiama projekto su Vilniaus Goethe’s instituto programa „Vokiečių kalba su Hans Hase“, skirta ankstyvajam vokiečių kalbos mokymui. Joje dalyvauja ,,Kodėlčiukų ir ,,Spalviukų“ grupių vaikai. Programa paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami kalbinius veiksmus. Lėlė Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.

Pamokėlėse su kiškiu Hansu vaikai žaidžia, dainuoja, šoka, rimuoja, kuria  įvairius  darbelius.

TARPTAUTINIS VAIKŲ MENO PROJEKTAS „KARŪNA MAMAI 2020“

Vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniai, tėveliai bei pedagogai dalyvavo Kauno menų darželio „Etiudas“ organizuotame tarptautiniame vaikų meno projekte „Karūna mamai 2020“. Šis projektas skirtas Motinos dienai paminėti. Bendruomenė, karantino laikotarpiu, klijavo, konstravo, dekoravo įvairių dydžių karūnas, naudojo gamtines, dirbtines medžiagas: šakas, gėlių žiedus, audinius, siūlus, kriaukles, popierių, foliją ir kitą. Pasidžiaukite sukurtais meno kūriniais.

PROJEKTO AKIMIRKOS „SVEIKUOLIUKAI-ŠAUNUOLIUKAI“

„Šnekučių“ grupės vaikai katu su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis vykdo grupės sveikos gyvensenos projektą „Sveikuoliukai-šaunuoliukai“. Vasario 28 d. grupėje vyko jauki vaisių ir arbatžolių degustavimo valandėlė. Ugdytiniai ragavo vaisius, aptarė jų formas, spalvas, skonį. Sužinojo, kad vaisiai yra sveikas bei gausus vitaminų šaltinis. Uostė žoleles, ragavo: mėtų, čiobrelių, šalpusnių, medetkų, liepžiedžių arbatas. Auklėtojos siekė, kad vaikai sužinotų kaip arbata atkeliauja iki mūsų stalo ir skatino vaikus gerti arbatas, nes tai vienas iš naudingiausių gėrimų.

 

 

E-TWINNING PROJEKTAI

„Linksmučių“ grupės ugdytiniai vadovaujant ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Derkintytės dalyvauja E-Twinning organizuojamuose projektuose. Projekto „Aš virėjas“ tikslas supažindinti vaikus su skirtingų maisto produktų pasirinkimo svarba mūsų organizmui, suformuoti teigiamą požiūrį į mitybą. Ugdytiniai gamino sveiką užkandį iš atsineštų vaisių ir daržovių. Vykdomo projekto „Miklūs piršteliai – žodelių skrynelė“ tikslas – bendradarbiaujant pedagogams, specialistams, skatinti plėtotis ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbai, lavinant smulkiąją ir bendrąją motoriką (rankų pirštų, riešų ir plaštakų judesius). Vaikai piešia piršukais, plėšo popierių ir atlieka įvairias užduotis.

 parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA“

2019 metais „Sveikatiados“ projektas prasidėjo „Mankštiados“ veiklomis. Spalio mėnesį du kartus per savaitę vaikai rinkosi lauke ir salėje bendrai, žaismingai mankštai. Pagal ramias daineles apšildę savo kūno raumenukus, toliau mankštinomės pagal greitesnio tempo daineles. Vaikai džiaugėsi galėdami judėti, mankštintis drauge. Pakili džiugi nuotaika vaikus lydėjo visos mankštos metu.

„Sveikatiados“ projektas tęsiasi!!! Lapkričio 29 dieną „Gudručių“ ir „Linksmučių“ tėveliai paruošė vaikams įvairiai supjaustytų vaisių ir daržovių. Apžiūrėjome draugų atsineštas gėrybes, vardinome pavadinimus. „Gudručiai“ pakvietė pasiklausyti dainelių apie vitaminus ir pašokti. Į ratelį sukvietėme ne tik vaikučius, bet, ir vaisius, ir daržoves, vardindami jų pavadinimus. Sužinoję, kur gyvena vitaminai, kūrėme vaisių ir daržovių mozaikas ir paveikslus. Pasidžiaugę sukurtais šedevrais, vaikai ragavo ir noriai valgė savo sukurtus užkandžius.

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“

,,Spalviukų grupės vaikai, ugdomi ikimokyklinio ugdymo mokytojos – Ingos Zakarienės  nuo 2019 m. spalio 1 d. iki  2020 m. gegužės 1 d. dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – specialiųjų užduočių, žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. plėsti erdvės sąvokas;

2. lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas,  bei   specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

TARPTAUTINĖ PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.

Programa dera su lopšelio darželio ,,Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa ir ją papildo. Ji siūlo visą sistemą apgalvotų būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių pedagogams ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus.

Vaikai per vienerius mokslo metus dalyvauja 24 programos  ,,Zipio draugai“ valandėlėse, kurių kiekvienos trukmė – 45 minutės. Vedant valandėles, vaikams skaitomi pasakojimai apie vabaliuką Zipį ir jo draugus. Pasakojimų veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų,  padedančių įveikti problemas ir pasijusti geriau.

Valandėles vaikams veda programos ,,Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgijusi mokytoja metodininkė Snieguolė Savickienė.

 

 

 

GOETHEʼS  INSTITUTO ANKSTYVOJO VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMO PROGRAMA „VOKIEČIŲ KALBA SU KIŠKIU HANSU“

Nuo 2010 m. lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ įgyvendinama motyvuojanti mokymo programa „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“. Tai vokiečių kalbos užsiėmimai  5-7 metų vaikams. Programa remiasi naujausiomis žiniomis apie ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą. Kalbos vaikai mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus. Jie ir žaidžia, dainuoja, šoka, daro darbelius. Mokydamasis kitos kalbos vaikas lavina mąstyseną, kūrybiškumą, atmintį,  tampa atviresnis, pajėgesnis įsiklausyti į kitus ir su jais bendrauti. Užsiėmimai vyksta grupėje, vaikams gerai pažįstamoje aplinkoje.

Lėlė Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.