KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KRYPTINGO MENINIO (VAIDYBOS) UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KRYPTINGO MENINIO (DAILĖS) UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“

,,Spalviukų grupės vaikai, ugdomi ikimokyklinio ugdymo mokytojos – Ingos Zakarienės  nuo 2019 m. spalio 1 d. iki  2020 m. gegužės 1 d. dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – specialiųjų užduočių, žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. plėsti erdvės sąvokas;

2. lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas,  bei   specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

TARPTAUTINĖ PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.

Programa dera su lopšelio darželio ,,Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa ir ją papildo. Ji siūlo visą sistemą apgalvotų būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių pedagogams ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus.

Vaikai per vienerius mokslo metus dalyvauja 24 programos  ,,Zipio draugai“ valandėlėse, kurių kiekvienos trukmė – 45 minutės. Vedant valandėles, vaikams skaitomi pasakojimai apie vabaliuką Zipį ir jo draugus. Pasakojimų veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų,  padedančių įveikti problemas ir pasijusti geriau.

Valandėles vaikams veda programos ,,Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgijusi mokytoja metodininkė Snieguolė Savickienė.

 

 

 

GOETHEʼS  INSTITUTO ANKSTYVOJO VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMO PROGRAMA „VOKIEČIŲ KALBA SU KIŠKIU HANSU“

Nuo 2010 m. lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ įgyvendinama motyvuojanti mokymo programa „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“. Tai vokiečių kalbos užsiėmimai  5-7 metų vaikams. Programa remiasi naujausiomis žiniomis apie ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą. Kalbos vaikai mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus. Jie ir žaidžia, dainuoja, šoka, daro darbelius. Mokydamasis kitos kalbos vaikas lavina mąstyseną, kūrybiškumą, atmintį,  tampa atviresnis, pajėgesnis įsiklausyti į kitus ir su jais bendrauti. Užsiėmimai vyksta grupėje, vaikams gerai pažįstamoje aplinkoje.

Lėlė Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.