Vykdomos programos ir projektai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KRYPTINGO MENINIO (VAIDYBOS) UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KRYPTINGO MENINIO (DAILĖS) UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“

 

,,Spalviukų grupės vaikai, ugdomi pedagogo – Ingos Zakarienės  ir logopedė Daiva Mikalauskienė nuo 2018 m. spalio 1 d. iki  2019 m. gegužės 1 d. dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – specialiųjų užduočių, žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. plėsti erdvės sąvokas;

2. lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas,  bei   specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.