INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019-2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019-2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

                                                                                                                                                                                              Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T2-212 „Dėl klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti MS Word formatu

 

Vaikų priėmimas į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-352.             

parsisiųsti MS Word formatu