„Linksmučiai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Aurelija Derkintytė

Bronislava Antanavičienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Violeta Šverienė