IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Aurelija Derkintytė

Deimantė Jankauskaitė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Violeta Šverienė