PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Aurelija Krasauskienė

Aurelija Boguslauskienė

 

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Violeta Šverienė