IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Aurelija Derkintytė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Violeta Šverienė