IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Aurelija Derkintytė

Aurelija Boguslauskienė

 

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Violeta Šverienė