IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Inga Zakarienė

Daiva Gelžinienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Zita Rugenienė