IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Inga Zakarienė

Ieva Alvinskaitė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Zita Rugenienė