2021 m. vasario mėnesio vadovo darbotvarkė

Administracinis-organizacinis darbas

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta
2021.02.01-05 Pokalbiai-konsultacijos su grupių komandomis:

1.Ugdymo kokybės gerinimas.

2. Edukacinių aplinkų atnaujinimas.

3. 2021 m. veiklos plano aptarimas.

A. Milvydienė lopšelis-darželis ,,Bitutė“ (nuotoliniu būdu)
2021-02-17 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas. A. Milvydienė nuotoliniu būdu
2021 m. vasario mėn. Bendruomenės susirinkimas. PPT atlikto įstaigos mikroklimato vertinimo pristatymas. A. Milvydienė lopšelis-darželis ,,Bitutė“