2024 m. vasario mėnesio vadovo darbotvarkė

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data, laikas Vieta
1. Mokytojų susirinkimas 2024-02-01,

13.30 val.

Įstaigoje
2.

Darbo grupės posėdis dėl įtraukiojo ugdymo strategijos

2024-02-06,

14.00 val.

Liepų g. 7, 102 kab.
3. Nepedagoginų darbuotojų susirinkimas 2024-02-08,

11.00 val.

Įstaigoje
4. Susitikimas dėl  smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose 2024-02-09,

13.00 val.

Nuotolinis
5. Pasitarimas dėl darbuotojų veiklos vertinimo 2024-02-12,

10.00 val.

Įstaigoje
6. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo metodinės pagalbos renginys ,,Personalo patikimumo užtikrinimas“ 2024-02-13,

14.00 val.

Nuotolinis
7. Kasmetiniai BDAR mokymai Privacy Partners 2024-02-20,

13.30 val.

Nuotolinis
8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas 2024-02-21,

10.00 val.

Vieta tikslinama
9. „Skaidrumo akademijos“ programos renginys „Dovanų politika mokykloje: nuo teorijos iki praktikos“ 2024-02-22,

15.00 val.

Nuotolinis
10. Mokytojų susirinkimas 2024-02-27,

13.30 val.

Įstaigoje
11.

Darbo grupės posėdis dėl įtraukiojo ugdymo strategijos

2024-02-27,

14.00 val.

Liepų g. 7, 102 kab.