Duomenys 2018 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius  – 160

Grupių skaičius – 9

Lopšelio grupės – 3 (42 vaikai)

Darželio gr. – 6 (118 vaikų)

Darbuotojų skaičius – 45

Pareigybių skaičius – 41,82

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo grupėse

2014 gimimo metų – 2 vietos

2013 gimimo metų – 3 vietos

 

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms

Patalpos Plotas kv. m. Užsiėmimai
Muzikos salė (I korpusas) 67,34 muzikos
Muzikos salė (II korpusas) 43,90 muzikos
Metodinis kabinetas 18,90 anglų kalbos pamokėlės, psichologo konsultacija
Logopedo kabinetas

Sporto kambarėlis

24,37

24,44

logopediniai užsiėmimai

kūno kultūra