Duomenys 2019 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius  – 164

Grupių skaičius – 9

Lopšelio grupės – 3 (42 vaikai)

Darželio gr. – 6 (122 vaikų)

Darbuotojų skaičius – 45

Pareigybių skaičius – 41,82

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo grupėse

Laisvų vietų nėra

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms

Patalpos Plotas kv. m. Užsiėmimai
Muzikos salė (I korpusas) 67,34 muzikos
Muzikos salė (II korpusas) 43,90 muzikos
Metodinis kabinetas 18,90 anglų kalbos pamokėlės, psichologo konsultacija
Logopedo kabinetas

Sporto kambarėlis

24,37

24,44

logopediniai užsiėmimai

kūno kultūra