Informaciją apie laisvas vietas Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ grupėse rasite Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje www.klaipeda.lt