Parama

PADĖKA

          Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytinių tėveliams, darbuotojams ir Jų šeimų nariams, už suteiktą 2% paramą.

         Jūsų paramos dėka galime puoselėti ir gražinti lopšelio-darželio aplinką, kurti saugias, patrauklias edukacines erdves.

         Tikimės, kad ir šiais metais, Jūs ir Jūsų artimieji, pasinaudodami Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, paskirsite mūsų įstaigai 2 proc. savo jau sumokėto pajamų mokesčio. Paramą galite skirti užpildydami prašymą FR 0512 (formos teiraukitės pas grupės auklėtoją arba administraciją) arba pateikti deklaraciją elektroniniu būdu.

 
ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS PASKIRSTYMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS

2016 metais įstaiga gavo 2874,72 Eur paramos lėšų, iš jų: paramai skirto gyventojų pajamų mokesčio dalis (2 proc.) 2072,91 Eur.

Paramos lėšų likutis 2016 metų sausio 1 dienai – 3761,02 Eur.

Paramos lėšų likutis 2017 metų sausio 1 dienai – 3586,74 Eur.

 

2016 metais už paramos lėšas įsigyta:

1. Edukacinės priemonės  – 416,05 Eur;

2. Aktyvių lauko žaidimų kompleksas, smėlio dėžė – 2049,95 Eur;

3. Naujai įrengtų lauko įėjimo durų raktų gaminimas – 39,00 Eur;

4. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – 83,00 Eur;

5. Vandens pompų dezinfekavimo paslauga – 57,89 Eur;

6. Vaikų nelaimingų atsitikimų draudimo paslauga – 321,44 Eur;

7. Įrišimo ir kopijavimo paslauga – 81,87 Eur;

    Viso: 3049,00 Eur.

 

PRITARTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“
Įstaigos vardu gautos paramos skirstymo komisijos
2017 m. sausio 6 d. protokoliniu nutarimu Nr.1

 

Pagarbiai
Direktorė
Aušra Milvydienė

 

 
PRAŠYMAS PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS (FR0512 VERSIJA 02)

parsisiųsti PDF formatu