1.2 % parama lopšeliui-darželiui „Bitutė“ 
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią 2022 m. skyrėte mūsų įstaigai iš 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Kviečiame ir šiais metais skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Bitutė“. Skirdami paramą Jūs prisidedate prie lopšelio-darželio gerovės kūrimo.

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymą skirti paramą  galima rasti dažniausiai pildomų formų sąraše. Detali instrukcija, kaip pateikti prašymą skirti paramą, skelbiama VMI svetainėje. Gyventojų užpildyti popieriniai prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:
1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190422059
2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“
3. Paramos gavėjo adresas  – Švyturio 14A, Klaipėda                                                                                                              4. Lopšelio-darželio „Bitutė“paramos sąskaita: Luminor Bank AS sąskaitos Nr. LT 83 4010 0423 0000 7016.

Primenama, kad paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. sumokėto GPM dalies, politinėms partijoms – iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc.