Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2021  m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2020 metai
1
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
1286,28
1014,75
2
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
712,71 599,47
3
Darbininkas
674,08
512,80
4
Kiemsargis
612,82
555,00
5
Virėjas
895,78
852,13