Informacija apie darbo užmokestį

 
Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2018 m. III ketvirtį
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2018 m. IV ketvirtį
1.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
676,00
676.00
2.
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
460,00 460.00
3.
Darbininkas
400,00
400,00
4.
Kiemsargis
400,00
400,00
5.
Virėjas
463,75
463,75