Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2019 m. I ketvirtį
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2019 m. II ketvirtį
1
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
705,00
883,00
2
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
590,00 598,00
3
Darbininkas
555,00
555,00
4
Kiemsargis
555,00
555,00
5
Virėjas
605,00
605,00