Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis Eur

už 2022  m. IV ketvirtis

Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis Eur

už 2021 metai

1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2083,89 1484,81
2 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas 2050,12 2076,09
3 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2070,03 1501,76
4 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas 1157,36 873,58
5 Darbininkas 872,74 632,22
6 Valytojas 861,28 665,81
7 Virėjas 1239,17 1190,59