Informacija apie darbo užmokestį

 
Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2018 m. III ketvirtį
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2018 m. II ketvirtį
1.
Auklėtojas
676,00
678,65
2.
Auklėtojo padėjėjas
460,00 450,50
3.
Darbininkas
400,00
400,00
4.
Kiemsargis
400,00
400,00
5.
Virėjas
463,75
463,75