Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis Eur

už 2024  m. I ketvirtis

Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis Eur

už 2023 metai

1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1984,37 1836,07
2 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas 1970,58 1745,84
3 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2032,80 1872,24
4 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas 1273,39 1184,56
5 Darbininkas 930,56 829,55
6 Valytojas 934,43 860,38
7 Virėjas 1055,02 1325,48