Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2020  m. II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2019 metai
1
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
920,00
883,00
2
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
656,00 598,00
3
Darbininkas
607,00
555,00
4
Kiemsargis
607,00
555,00
5
Virėjas
718,00
605,00