Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis Eur

už 2023  m. IV ketvirtis

Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis Eur

už 2022 metai

1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1892.43 1435.33
2 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas 1863,54 2090.29
3 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1918.21 1488.49
4 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas 1204.91 930.35
5 Darbininkas 9030.00 735.71
6 Valytojas 924.00 1065.19
7 Virėjas 1474.98 1426.48