Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2021  m. IVketvirtis
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2021 metai
1
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
1627,77
1447,60
2
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
1022,92 873,58
3
Darbininkas
814,88
726,02
4
Valytojas
794,48
665,81
5
Virėjas
1143,66
1190,59