Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2018 m. IV ketvirtį
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2019 m. I ketvirtį
1
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
676,00
705,00
2
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
460,00 590,00
3
Darbininkas
400,00
555,00
4
Kiemsargis
400,00
555,00
5
Virėjas
463,75
605,00