Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2021  m. II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2020 metai
1
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
1186,52
943,89
2
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
712,84 699,38
3
Darbininkas
675,45
659,32
4
Kiemsargis
642,00
555,00
5
Virėjas
996,74
852,13