KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ” VALGIARAŠČIAI GRUPĖMS

parsisiųsti Word formatu

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VALGIARAŠČIŲ RENGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (ir vėlėsni pakeitimai)

parsisiųsti MS Word formatu

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610