Renata Beteikienė

Visuomenės sveikatos specialistė

Tel. 869037480

El. p. bitute@sveikatosbiuras.lt

www.sveikatosbiuras.lt

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ” VALGIARAŠČIAI GRUPĖMS

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VALGIARAŠČIŲ RENGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 ĮSAKYMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO““ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610