Maitinimo organizavimas

1 SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

parsisiųsti PDF formatu

2 SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

3 SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

4 SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

Lietuvos Respvaikų profilaktinių duomenų analizęublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti MS Word formatu

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610