DIREKTORĖ AUŠRA MILVYDIENĖ
VADYBINIO DARBO STAŽAS 18 METŲ, I VADYBINĖ KATEGORIJA
 
Gimimo data ir vieta: 1965 m. birželio 12 d., Marijampolė.
 
Išsilavinimas aukštasis universitetinis:
Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija, 1987 m.;
Klaipėdos universitetas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 1997 m.
 
Darbo patirtis:
1987–1994 m. auklėtoja, Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“;
1994–1999 m. kūno kultūros auklėtoja, Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“;
1999–2007 m.  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“;
1999–2010 m. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute ir Pedagogų švietimo ir kultūros centre pagal autorines darbo sutartis.
Nuo 2007 m. kovo 1 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė.
1998–2010  m. Klaipėdos miesto kūno kultūros auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė.
 
Kvalifikacinė kategorija:
III vadybos kvalifikacinė kategorija, 2001 m.;
II vadybos kvalifikacinė kategorija, 2005 m.;
I vadybos kvalifikacijos kategorija, 2012 m.
Auklėtoja ekspertė, 1998 m.
 
DIREKTORĖS AUŠROS MILVYDIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS