DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris ir el. paštas Išsilavinimas Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei
1 Milvydienė Aušra direktorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja įstaigos veiklą; išsilavinimas aukštasis
2 Čėsnaitė Virginija direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą; organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; išsilavinimas aukštasis
3 Račkuvienė Stanislava direktoriaus pavaduotoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra; civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas; išsilavinimas aukštesnysis
4 Aleknienė Irena specialistė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

bitute555@balticum-tv.lt

aukštesnysis buhalterinė apskaita; būtinas buhalterinis išsilavinimas
5 Drongienė Alma raštinės administratorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
6 Alvinskaitė Ieva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
7 Antanavičienė Bronislava ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
8 Boguslauskienė Aurelija priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
9 Čeledinienė Rūta ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
10 Dulko Jevgenija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
11

 

Gelžinienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
12 Giedaritytė Vaiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis darbas su spec. poreikių ugdytiniais; aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
13 Glotovienė Audronė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
14 Gulbinienė Daiva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
15 Jurevičienė Viktorija priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
16 Jusupova Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
17 Krasauskienė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
18 Kontrimė Dovilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
19 Kusienė Elvyra meninio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas
20 Kuzminskienė Ilona ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
21 Savickienė Snieguolė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
22 Šeputienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
23 Viršilienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
24 Vitkevičienė Kristina ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
25 Voronova Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
26 Zakarienė Inga ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
27 Zonienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
28 Žitkuvienė Gintarė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
29 Adomaitienė Rita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30 Aničas Rimantas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas
31 Atkočiūnienė Eglė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32 Čižienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33 Janulienė Ingrida virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas
34 Jokūbaitienė Birutė virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas
35 Jurjonas Rolandas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas
36 Kanclerienė Vitalija mokytojo padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra
37 Kondrotienė Birutė mokytojo padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
38 Kubilienė Violeta kiemsargė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis kiemo valymas
39 Kulikauskienė Danutė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
40 Liaugaudienė Rūta mokytojo padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra
41 Lukienė Irena auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
42 Petrauskienė Rimanta virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas
43 Podelniukienė Viktorija valytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis patalpų valymas, priežiūra
44 Puidokienė Alma auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
45 Rugenienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
46 Sakalauskienė Regina sandėlininkė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra
47 Šakalienė Ilona mokytojo padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra
48 Šverienė Violeta auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
49 Tarozienė Vitalija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
50 Versockienė Gražina auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas