Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  
Nr.
 Vardas,  pavardė    
 Pareigos
 Telefono numeris ir
elektroninis paštas
 Išsilavinimas
 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1.
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą. Išsilavinimas aukštasis
2.
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Išsilavinimas aukštasis
3.
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4.
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas. Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5.
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita. Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
6.
Rasa Alseikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
7.
Ieva Alvinskaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-
neformaliojo švietimo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8.
Bronislava Antanavičienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9.
Genuvaitė Černych
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
10.
Erika Dainauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogos
11.
Aurelija Derkintytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12.
Audronė Glotovienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13.
Edita Gložaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
14.
Daiva Gulbinienė
Neformaliojo švietimo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
15.
Viktorija Jurevičienė
Iikimokyklio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
16.
Jurgita Jusupova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
17.
Lina Kubilienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
 
Vaiko priežiūros atostogos
18.
Dovilė Kontrimė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
19.
Elvyra Kusienė
 Meninio ugdymo mokytoja-ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
20.
Daiva Mikalauskienė
Logopedė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
21.
Snieguolė Savickienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
22.
Gražina Šeputienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
23.
Giedrė Tang
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogos
24.
Jūratė Voronova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
25.
Inga Zakarienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
26.
Gintarė Žitkuvienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
27.
Rita Adomaitienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
 Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
28.
Vitalija Adomaitytė-Vaškienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
29.
Danutė Kulikauskienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30.
Irena Lukienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
31. Eglė Naujokaitė Auklėtojo padėjėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32.
Zita Rugenienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33.
Violeta Šverienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34.
Vitalija Tarozienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
35.
Gražina Versockienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
36. Ligita Žvirblienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
37. Ingrida Janulienė Virėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
38.
Rimanta Petrauskienė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
39.
Regina Sakalauskienė
Sandėlininkė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui
40.
Marija Jabkevičienė
Kiemsargė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
41.
Antanas Jančauskas
Darbininkas
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas
42.
Stasys Jonauskas
Darbininkas (elektrikas)
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai. Profesinis išsilavinimas
43.
Rolandas Jurjonas
Kiemsargis-darbininkas
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.
44.
Zita Paškevičienė
Valytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Patalpų valymas, priežiūra