DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Telefono numeris ir el. paštas Išsilavinimas Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei
1 Milvydienė Aušra direktorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja įstaigos veiklą; išsilavinimas aukštasis

 

2 Čėsnaitė Virginija direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą; organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; išsilavinimas aukštasis

 

3 Račkuvienė Stanislava direktoriaus pavaduotoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra; civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas; išsilavinimas aukštesnysis

 

4 Aleknienė Irena specialistė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

bitute555@balticum-tv.lt

aukštesnysis buhalterinė apskaita; būtinas buhalterinis išsilavinimas

 

5 Drongienė Alma raštinės administratorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios

 

7 Alvinskaitė Ieva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis

 

8 Boguslauskienė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

9 Derkintytė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

10 Giedraitytė Vaiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis darbas su spec. poreikių ugdytiniais; aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

 

11 Glotovienė Audronė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

12 Gulbinienė Daiva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

13 Jankauskaitė Deimantė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

14 Jurevičienė Viktorija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis

 

15 Jusupova Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

16 Kontrimė Dovilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

17 Kusienė Elvyra meninio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas

 

18 Kuzminskienė Ilona ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

19 Mikalauskienė Daiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogos, iki jam sukaks treji metai

 

20 Savickienė Snieguolė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

21 Šeputienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

22 Viršilienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

23 Vitkevičienė Kristina neformaliojo (papildomojo)

ugdymo mokytoja

(8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

24 Voronova Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

25 Zakarienė Inga priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

26 Zoniene Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

27 Žitkuvienė Gintarė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

28 Adomaitienė Rita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
29 Atkočiūnienė Eglė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis

 

30 Dulko Jevgenija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

31 Kulikauskienė Danutė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

32 Birutė Kondrotienė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

33 Lukienė Irena auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

34 Rugenienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

35 Šverienė Violeta auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

36 Tarozienė Vitalija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

37 Puidokienė Alma auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

38 Versockienė Gražina auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
39 Sakalauskienė Regina sandėlininkė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra

 

40 Janulienė Ingrida virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

41 Jokūbaitienė Birutė virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

42 Petrauskienė Rimanta virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

43 Jonauskas Stasys darbininkas (elektrikas) (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas
44 Jurjonas Rolandas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas

 

45 Podelniukienė Viktorija valytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis patalpų valymas, priežiūra