DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Telefono numeris ir el. paštas Išsilavinimas Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei
1 Milvydienė Aušra direktorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja įstaigos veiklą; išsilavinimas aukštasis
2 Čėsnaitė Virginija direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą; organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; išsilavinimas aukštasis
3 Račkuvienė Stanislava direktoriaus pavaduotoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra; civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas; išsilavinimas aukštesnysis
4 Aleknienė Irena specialistė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

bitute555@balticum-tv.lt

aukštesnysis buhalterinė apskaita; būtinas buhalterinis išsilavinimas
5 Drongienė Alma raštinės administratorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
7 Alvinskaitė Ieva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis
8 Černauskaitė Laura ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
9 Dainauskienė Erika ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis
10 Derkintytė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
11 Giedraitytė Vaiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis darbas su spec. poreikių ugdytiniais; aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
12 Glotovienė Audronė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
13 Gulbinienė Daiva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
14 Jankauskaitė Deimantė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
15 Jurevičienė Viktorija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis
16 Jusupova Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
17 Kontrimė Dovilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
18 Kusienė Elvyra meninio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas
19 Kuzminskienė Ilona ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
20 Mikalauskienė Daiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogos, iki jam sukaks treji metai
21 Savickienė Snieguolė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
22 Šeputienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
23 Vilidaitė Liolė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
24 Viršilienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
25 Voronova Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
26 Zakarienė Inga ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
27 Žitkuvienė Gintarė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
28 Sakalauskienė Regina sandėlininkė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra
29 Adomaitienė Rita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30 Adomaitytė-Vaškienė Vitalija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis
31 Atkočiūnienė Eglė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis
32 Dulko Jevgenija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33 Kulikauskienė Danutė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34 Lukienė Irena auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
35 Rugenienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
36 Šverienė Violeta auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
37 Tarozienė Vitalija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
38 Puidokienė Alma auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
39 Versockienė Gražina auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
40 Birutė Kondrotienė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
41 Janulienė Ingrida virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas
42 Jokūbaitienė Birutė virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas
43 Petrauskienė Rimanta virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas
44 Jonauskas Stasys darbininkas (elektrikas) (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas
45 Jurjonas Rolandas kiemsargis (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
46 Jurjonas Rolandas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas
47 Jurjonas Rolandas kiemsargis (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
48 Podelniukienė Viktorija valytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis patalpų valymas, priežiūra