DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  
Nr.
 Vardas,  pavardė    
 Pareigos
 Telefono numeris ir
elektroninis paštas
 Išsilavinimas
 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą. Išsilavinimas aukštasis
2
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Išsilavinimas aukštasis
3
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas. Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita. Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
6
Rasa Alseikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
7
Ieva Alvinskaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-
neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8
Laura Černauskaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9
Erika Dainauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogos
10
Aurelija Derkintytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis

 

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
11
Audronė Glotovienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12
Daiva Gulbinienė
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13
Deimantė Jankauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
14
Viktorija Jurevičienė
Ikimokyklio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
15
Jurgita Jusupova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Atnaujinta:14/04/20