DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  
Nr.
 Vardas,  pavardė    
 Pareigos
 Telefono numeris ir
elektroninis paštas
 Išsilavinimas
 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą. Išsilavinimas aukštasis
2
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Išsilavinimas aukštasis
3
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas. Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita. Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
6
Rasa Alseikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
7
Ieva Alvinskaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-
neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8
Laura Černauskaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9
Erika Dainauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogos
10
Aurelija Derkintytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis

 

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
11
Audronė Glotovienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12
Daiva Gulbinienė
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13
Deimantė Jankauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
14
Viktorija Jurevičienė
Ikimokyklio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
15
Jurgita Jusupova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
16
Dovilė Kontrimė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
17
Elvyra Kusienė
 Meninio ugdymo mokytoja-ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
18
Ilona Kuzminskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
19
Daiva Mikalauskienė
Logopedė
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
20 Snieguolė Savickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
21
Gražina Šeputienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
22
Jūratė Voronova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
23
Inga Zakarienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
24
Gintarė Žitkuvienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
25 Rita Adomaitienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Profesinis Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
26
Vitalija Adomaitytė-Vaškienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogose
27
Jevgenija Dulko
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis (neuniversitetisnis)
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
28 Danutė Kulikauskienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Profesinis Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
29
Irena Lukienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30 Eglė Naujokaitė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Vidurinis Vaiko priežiūros atotogos
31
Alma Puidokienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32
Zita Rugenienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33
Violeta Šverienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34
Vitalija Tarozienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
35
Gražina Versockienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
36 Ligita Žvirblienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Profesinis Pagalba ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
37 Ingrida Janulienė Virėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Vidurinis Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
38
Rimanta Petrauskienė
Virėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
39
Birutė Jokūbaitienė
Virėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
40
Regina Sakalauskienė
Sandėlininkė
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui
41
Marija Jabkevičienė
Kiemsargė
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
42
Romaldas Sagaitis
Darbininkas
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas
43
Stasys Jonauskas
Darbininkas (elektrikas)
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai. Profesinis išsilavinimas
44
Rolandas Jurjonas
Kiemsargis-darbininkas
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.
45
Viktorija Podelniukienė
Valytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Patalpų valymas