DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Telefono numeris ir el. paštas Išsilavinimas Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei
1 Milvydienė Aušra direktorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja įstaigos veiklą; išsilavinimas aukštasis
2 Čėsnaitė Virginija direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą; organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; išsilavinimas aukštasis
3 Račkuvienė Stanislava direktoriaus pavaduotoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra; civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas; išsilavinimas aukštesnysis
4 Aleknienė Irena specialistė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis buhalterinė apskaita; būtinas buhalterinis išsilavinimas
5 Drongienė Alma raštinės administratorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
7 Alvinskaitė Ieva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogos, iki jam sukaks treji metai
8 Boguslauskienė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
9 Čeledinienė Rūta

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
10 Krasauskienė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
11 Giedraitytė Vaiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis darbas su spec. poreikių ugdytiniais; aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
12 Glotovienė Audronė priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
13 Gulbinienė Daiva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
14 Jurevičienė Viktorija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis
15 Jusupova Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
16 Kontrimė Dovilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis

 

17 Kusienė Elvyra meninio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas

 

18 Kuzminskienė Ilona ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
19 Gelžinienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas
20 Nostienė Deimantė priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

21 Savickienė Snieguolė priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

22 Šeputienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

23 Viršilienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

24 Vitkevičienė Kristina neformaliojo (papildomojo)

ugdymo mokytoja

(8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

25 Voronova Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

26 Zakarienė Inga priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

27 Zoniene Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

28 Žitkuvienė Gintarė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

29 Adomaitienė Rita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

30 Aničas Rimantas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas

 

31 Atkočiūnienė Eglė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

32 Čižienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

33 Dulko Jevgenija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

34 Janulienė Ingrida virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

35 Jokūbaitienė Birutė virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

36 Jurjonas Rolandas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas

 

37 Birutė Kondrotienė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

38 Kubilienė Violeta kiemsargė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis kiemo valymas

 

39 Kulikauskienė Danutė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

40 Lukienė Irena auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

41 Petrauskienė Rimanta virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

42 Podelniukienė Viktorija valytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis patalpų valymas, priežiūra

 

43 Puidokienė Alma auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

44 Rugenienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

45 Sakalauskienė Regina sandėlininkė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra

 

46 Šverienė Violeta auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

47 Tarozienė Vitalija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

48 Versockienė Gražina auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas