Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  
Nr.
 Vardas,  pavardė    
 Pareigos
 Telefono numeris ir
elektroninis paštas
 Išsilavinimas
 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1.
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą. Išsilavinimas aukštasis
2.
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Išsilavinimas aukštasis
3.
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4.
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute.info@gmail.com
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas. Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5.
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita. Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
6.
Rasa Alseikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
7.
Ieva Alvinskaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-
neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8.
Genuvaitė Černych
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9.
Erika Dainauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogos
10.
Aurelija Derkintytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis

 

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
11.
Audronė Glotovienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12.
Edita Gložaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13.
Daiva Gulbinienė
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
14.
Viktorija Jurevičienė
Iikimokyklio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
15.
Jurgita Jusupova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
16.
Lina Kubilienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
 
Vaiko priežiūros atostogos
17.
Dovilė Kontrimė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
18.
Elvyra Kusienė
 Meninio ugdymo mokytoja-ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
19.
Daiva Mikalauskienė
Logopedė
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
20. Dovilė Razminaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
21.
Snieguolė Savickienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
22.
Gražina Šeputienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
23.
Giedrė Tang
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Vaiko priežiūros atostogos
24.
Jūratė Voronova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
25.
Inga Zakarienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
26.
Gintarė Žitkuvienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
27.
Rita Adomaitienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
 Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
28.
Vitalija Adomaitytė-Vaškienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
29.
Danutė Kulikauskienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30.
Irena Lukienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
31. Eglė Naujokaitė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Vidurinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32.
Zita Rugenienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33.
Violeta Šverienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34.
Vitalija Tarozienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
35.
Gražina Versockienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
36. Ligita Žvirblienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Profesinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
37. Ingrida Janulienė Virėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Vidurinis Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
38.
Rimanta Petrauskienė
Virėja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
39. Sigutė Rubcova Darbininkė (virtuvės)-virėja (8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com Vidurinis Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
40.
Regina Sakalauskienė
Sandėlininkė
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui
41.
Marija Jabkevičienė
Kiemsargė
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
42.
Antanas Jančauskas
Darbininkas
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštesnysis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas
43.
Stasys Jonauskas
Darbininkas (elektrikas)
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Aukštasis
Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai. Profesinis išsilavinimas
44.
Rolandas Jurjonas
Kiemsargis-darbininkas
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.
45.
Zita Paškevičienė
Valytoja
(8 46) 31 47 54, bitute.info@gmail.com
Vidurinis
Patalpų valymas, priežiūra