DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Telefono numeris ir el. paštas Išsilavinimas Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei
1 Milvydienė Aušra direktorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja įstaigos veiklą; išsilavinimas aukštasis

 

2 Čėsnaitė Virginija direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą; organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; išsilavinimas aukštasis

 

3 Račkuvienė Stanislava direktoriaus pavaduotoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra; civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas; išsilavinimas aukštesnysis

 

4 Aleknienė Irena specialistė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis buhalterinė apskaita; būtinas buhalterinis išsilavinimas

 

5 Drongienė Alma raštinės administratorė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios

 

7 Alvinskaitė Ieva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis

 

8 Boguslauskienė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

9 Čeledinienė Rūta

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

10 Derkintytė Aurelija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

11 Giedraitytė Vaiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis darbas su spec. poreikių ugdytiniais; aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

 

12 Glotovienė Audronė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

13 Gulbinienė Daiva neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

14 Jankauskaitė Deimantė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

15 Jurevičienė Viktorija ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis

 

16 Jusupova Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

17 Kontrimė Dovilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

18 Kusienė Elvyra meninio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas

 

19 Kuzminskienė Ilona ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

20 Mikalauskienė Daiva logopedė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis vaiko priežiūros atostogos, iki jam sukaks treji metai

 

21 Savickienė Snieguolė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

22 Šeputienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštesnysis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

23 Viršilienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

24 Vitkevičienė Kristina neformaliojo (papildomojo)

ugdymo mokytoja

(8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

25 Voronova Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

26 Zakarienė Inga priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

27 Zoniene Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

28 Žitkuvienė Gintarė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; būtinas pedagoginis išsilavinimas

 

29 Adomaitienė Rita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30 Atkočiūnienė Eglė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
31 Dulko Jevgenija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis neuniversitetinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

32 Kulikauskienė Danutė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

33 Birutė Kondrotienė auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

34 Lukienė Irena auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

35 Rugenienė Zita auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

36 Šverienė Violeta auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

37 Tarozienė Vitalija auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

38 Puidokienė Alma auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

 

39 Versockienė Gražina auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
40 Sakalauskienė Regina sandėlininkė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra

 

41 Janulienė Ingrida virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

42 Jokūbaitienė Birutė virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

43 Petrauskienė Rimanta virėja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

profesinis maisto gaminimas; būtinas profesinis išsilavinimas

 

44 Jonauskas Stasys darbininkas (elektrikas) (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

aukštasis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas
45 Jurjonas Rolandas darbininkas (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis pastatų, sistemos priežiūros ir remonto darbai; vidurinis išsilavinimas

 

46 Podelniukienė Viktorija valytoja (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis patalpų valymas, priežiūra
47 Kubilienė

Violeta

kiemsargė (8 46) 31 47 54,

bitute.info@gmail.com

vidurinis kiemo valymas