06

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Jūratė Voronova

Rūta Čeledinienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Danutė Kulikauskienė