06

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Jūratė Voronova

Jurgita Jusupova

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Danutė Kulikauskienė