06

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Rūta Čeledinienė

Jūratė Voronova

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Danutė Kulikauskienė