06

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Jūratė Voronova

Dovilė Kontrimė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Danutė Kulikauskienė