KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

pasisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

pasisiųsti PDF formatu