LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMAS NR. V-847 „DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. SAUSIO 14 d. ĮSAKYMAS Nr. V-75 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. LAPKRIČIO 17 D. NUTARIMAS NR. 943 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PAVIRŠIŲ TESTAVIMO REZULTATAI

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021-11-09 RAŠTAS DĖL PAVIRŠIŲ TESTAVIMO

parsisiųsti PDF formatu

 

 

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMAS NR. V-1967 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis Nacionalinio sveikatos centro rekomendacijomis:

  1. Lopšelio-darželio patalpose privaloma dėvėti veido apsaugos priemones ir laikytis saugaus atstumo.
  2. Įeinant į įstaigą privaloma dezinfekuoti rankas.
  3. Maksimaliai trumpinti buvimo grupės rūbinėje laiką atvedant ir pasiimant vaikus.
  4. Į grupę eiti griežtai draudžiama.
  5. Draudžiami nebūtini darbuotojų, tėvų susibūrimai darželio patalpose ir teritorijoje.

 

ALGORITMAS – INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTIS REŽIMAS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO  PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS

parsisiųsti PDF formatu