LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. LAPKRIČIO 17 D. NUTARIMAS NR. 943 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PAVIRŠIŲ TESTAVIMO REZULTATAI

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021-11-09 RAŠTAS DĖL PAVIRŠIŲ TESTAVIMO

parsisiųsti PDF formatu

 

 

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPALIO 18 d. SPRENDIMAS NR. V-2345 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGSĖJO 20 d. SPRENDIMAS NR. V-2111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMAS NR. V-1967 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2021 m. LIEPOS 1 d.  ĮSAKYMAS Nr. AD1-836 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMAS NR. V-1157  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis Nacionalinio sveikatos centro rekomendacijomis:

  1. Lopšelio-darželio patalpose privaloma dėvėti veido apsaugos priemones ir laikytis saugaus atstumo.
  2. Įeinant į įstaigą privaloma dezinfekuoti rankas.
  3. Maksimaliai trumpinti buvimo grupės rūbinėje laiką atvedant ir pasiimant vaikus.
  4. Į grupę eiti griežtai draudžiama.
  5. Draudžiami nebūtini darbuotojų, tėvų susibūrimai darželio patalpose ir teritorijoje.

 

ALGORITMAS – INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTIS REŽIMAS

parsisiųsti Word formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPRENDIMAS NR. V-147 „DĖL TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ IŠTYRIMO GREITAISIAIS TESTAIS ORGANIZAVIMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO  PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. V-2592  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMAS NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

parsisiųsti PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS

parsisiųsti PDF formatu