LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMAS NR. V-1157  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti Word formatu

Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis Nacionalinio sveikatos centro rekomendacijomis:

  1. Lopšelio-darželio patalpose privaloma dėvėti veido apsaugos priemones ir laikytis saugaus atstumo.
  2. Įeinant į įstaigą privaloma dezinfekuoti rankas.
  3. Maksimaliai trumpinti buvimo grupės rūbinėje laiką atvedant ir pasiimant vaikus.
  4. Į grupę eiti griežtai draudžiama.
  5. Draudžiami nebūtini darbuotojų, tėvų susibūrimai darželio patalpose ir teritorijoje.

 

ALGORITMAS – INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTIS REŽIMAS

parsisiųsti Word formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPRENDIMAS NR. V-147 „DĖL TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ IŠTYRIMO GREITAISIAIS TESTAIS ORGANIZAVIMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO  PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. V-2592  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMAS NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

parsisiųsti PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS

parsisiųsti PDF formatu