Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis Nacionalinio sveikatos centro rekomendacijomis:

  1. Lopšelio-darželio patalpose privaloma dėvėti veido apsaugos priemones ir laikytis saugaus atstumo.
  2. Įeinant į įstaigą privaloma dezinfekuoti rankas.
  3. Maksimaliai trumpinti buvimo grupės rūbinėje laiką atvedant ir pasiimant vaikus.
  4. Į grupę eiti griežtai draudžiama.
  5. Draudžiami nebūtini darbuotojų, tėvų susibūrimai darželio patalpose ir teritorijoje.

 

I n f o r m u o j a m e, kad nustatytas COVID-19 (koronaviruso infekcijos) atvejis ,,Spalviukų“ grupės darbuotojui, todėl stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas ikimokyklinio ugdymo „Spalviukų“  grupėje nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki lapkričio 26 d.

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 20 D. ĮSAKYMAS NR. AD1-1312  „DĖL  GRUPĖS VEIKLOS SUSTABDYMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BITUTĖ““

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO  PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. V-2592  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMAS NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

parsisiųsti PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS

parsisiųsti PDF formatu