KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“  2024 M. BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2024 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMAS NR. AD1-53 „DĖL CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLOS PASLAUGŲ SUTARTIES FORMOS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu