Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 METAMS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

ĮSAKYMAS „DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-199 „DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

parsisiųsti PDF formatu