IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Rasa Alseikienė

Aurelija Boguslauskienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Jevgenija Dulko