IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Rasa Alseikienė

Jevgenija Dulko

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Zita Čižienė