IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Dovilė Kontrimė

Jurgita Jusupova

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Jevgenija Dulko