KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2024 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMAS NR. V-10 „DĖL ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO 2023 METAI IŠVADOS PATVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2023 M. KOVO 22 D. ĮSAKYMAS NR. V-15 „DĖL KOMPETENTINGO SUBJEKTO SKYRIMO IR JO FUNKCIJŲ“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMAS NR. V-59 „DĖL VIRGINIJOS ČĖSNAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMAS NR. V-60 „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ PATVIRTINIMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS RAŠTAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

pasisiųsti Word formatu

PRANEŠIMO FORMA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

pasisiųsti Word formatu

ATMINTINĖ

parsisiųsti PDF formatu