KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMAS NR. V-59 „DĖL VIRGINIJOS ČĖSNAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMAS NR. V-60 „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ PATVIRTINIMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS RAŠTAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

pasisiųsti Word formatu

PRANEŠIMO FORMA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

pasisiųsti Word formatu

ATMINTINĖ

parsisiųsti PDF formatu