IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Audronė Glotovienė

Gražina Šeputienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Vitalija Tarozienė