IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Audronė Glotovienė

Genuvaitė Černych

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Vitalija Tarozienė