PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Audronė Glotovienė

Deimantė Nostienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Vitalija Tarozienė