IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Jurgita Jusupova

Dovilė Kontrimė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Daiva Zonienė