IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Snieguolė Savickienė

Deimantė Jankauskaitė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Rita Adomaitienė