„Gudručiai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Snieguolė Savickienė

Bronislava Antanavičienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Rita Adomaitienė