IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Snieguolė Savickienė

Bronislava Antanavičienė

 

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Rita Adomaitienė