PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Snieguolė Savickienė

 

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Rita Adomaitienė