PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Snieguolė Savickienė

Deimantė Nostienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Rita Adomaitienė