047

2018-2019 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas

Vaikų amžiaus tarpsnis

Normatyvinis vaikų skaičius

Grupės darbo laikas

1 „Šnekučiai“ 1,5-2 m. 12 7.30-18.00
2 „Spinduliukai“ 2-3 m. 15 7.30-18.00
3

„Pabiručiai“

2-3 m. 15

7.30-18.00

4 „Kodėlčiukai“ 3-4 m. 20 7.30-18.00
5 „Spalviukai” 3-4 m. 20

7.30-18.00

6 „Linksmučiai“ 4-5 m. 20 7.30-18.00
7 “Smalsučiai” 4-5 m. 20 7.30-18.00
8 „Gudručiai“ 5-6 m. 20 7.30-18.00
9

„Žiniukai“

5-6 m. 20

7.30-18.00