047

2019-2020 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas

Vaikų amžiaus tarpsnis

Normatyvinis vaikų skaičius

Grupės darbo laikas

1 „Šnekučiai“ 2-3 m. 15 7.30-18.00
2 „Spinduliukai“ 2-3 m. 15 7.30-18.00
3

„Pabiručiai“

2-3 m. 15

7.30-18.00

4 „Gudručiai“ 3-4 m. 20 7.30-18.00
5 „Žiniukai” 3-4 m. 20

7.30-18.00

6 „Kodėlčiukai“ 4-5 m. 20 7.30-18.00
7 “Spalviukai” 4-5 m. 20 7.30-18.00
8 „Linksmučiai“ 5-6 m. 20 7.30-18.00
9

„Smalsučiai“

5-6 m. 20

7.30-18.00