IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Gintarė Žitkuvienė

Daiva Zonienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Irena Lukienė