IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Gintarė Žitkuvienė

Aurelija Boguslauskienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Irena Lukienė