IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Gintarė Žitkuvienė

Laura Černauskaitė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Irena Lukienė