IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Gintarė Žitkuvienė

Elvyra Kusienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Irena Lukienė