IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Gintarė Žitkuvienė

Daiva Gelžinienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Irena Lukienė