ĮSTAIGOS TARYBA

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Irena Lukienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;

Alma Drongienė, raštinės administratorė;

Vilius Bartusevičius, tėvas;

Jurgita Kuršienė, mama.

 

METODINĖ TARYBA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja-ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

DARBO TARYBA

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Aurelija Derkintytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja-ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja-ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Snieguolė Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Daiva Mikalauskienė, logopedė, pirmininko pavaduotoja;

Snieguolė Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Eglė Leonaitė, VSP specialistė;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aurelija Derkintytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Snieguolė Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, VAK grupės vadovė;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aurelija Derkintytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Genuvaitė Černych, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Jusupova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Alseikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Edita Gložaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKOS GYVENSENOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Eglė Leonaitė, VSP specialistė;

Daiva Gulbinienė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (kūno kultūra);

Daiva Mikalauskienė, logopedė;           

Gražina Šeputienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ

Snieguolė Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

 Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Ieva Alvinskaitė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (dailė);

Audronė Glotovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Viktorija Jurevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

Aušra Milvydienė, direktorė;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Drongienė, raštinės administratorė.