ĮSTAIGOS TARYBA

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Aurelija Boguslauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Stanislava Račkuvienė, direktoriaus pavaduotoja;

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Puidokienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;

Eglė Grėbliūnė, mama;

Simona Šalvytė-Bernotė, mama.

 

METODINĖ TARYBA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aurelija Krasauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

DARBO TARYBA

Aurelija Krasauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Jurgita Jusupova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

TĖVŲ TARYBA

Indrė Kuodienė, pirmininkė;

Sabina Burbienė, pavaduotoja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Virginija Čėsnaitė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos nariai:

Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Elvyra Kusienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ vyresnioji meninio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Ilona Kuzminskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos  deleguota atstovė;

Gintarė Žitkuvienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos deleguota  atstovė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Vaiva Giedraitytė, logopedė, pirmininko pavaduotoja;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Snieguolė Savickienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, VAK grupės vadovė;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aurelija Krasauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilona Kuzminskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Jusupova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Viršilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKOS GYVENSENOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Daiva Gulbinienė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (kūno kultūra);

Vaiva Giedraitytė, logopedė;

Gražina Šeputienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ

Snieguolė Savickienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Ieva Alvinskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jevgenija Dulko, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Audronė Glotovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Viktorija Jurevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

Aušra Milvydienė, direktorė;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Drongienė, raštinės administratorė.