ĮSTAIGOS TARYBA

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Irena Lukienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;

Alma Drongienė, raštinės administratorė;

Rima Vaškienė, mama;

Indrė Kuodienė, mama.

 

METODINĖ TARYBA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aurelija Derkintytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

DARBO TARYBA

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Aurelija Derkintytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja.

 

TĖVŲ TARYBA

Rima Vaškienė, pirmininkė;

Indrė Kuodienė, pavaduotoja;

Andrius Budrys, narys;

Laura Dagilienė, narė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jūratė Voronova, kimokyklinio ugdymo mokytoja;

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja;

Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Vaiva Giedraitytė, logopedė, pirmininko pavaduotoja;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Snieguolė Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, VAK grupės vadovė;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aurelija Derkintytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilona Kuzminskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Elvyra Kusienė, meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Jusupova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Viršilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Deimantė Jankauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKOS GYVENSENOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

Jūratė Voronova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Daiva Gulbinienė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (kūno kultūra);

Vaiva Giedraitytė, logopedė;

Gražina Šeputienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Laura Černauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ

Snieguolė Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Inga Zakarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Audronė Glotovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Viršilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dovilė Kontrimė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

Aušra Milvydienė, direktorė;

Virginija Čėsnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gintarė Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Drongienė, raštinės administratorė.