1960 metais duris atvėrė Vaikų darželis Nr. 10. Pradėjo veikti 3 lietuvių ir 2 rusų grupės. 1961 metų kovą įstaigą lankė 140 vaikų.

1973 m. įkūrus lopšelio grupę, įstaiga pavadinta lopšeliu-darželiu Nr. 10.

     1990 metais lopšeliui-darželiui suteiktas „Bitutės“ vardas.

     2010 m. lopšelis-darželis reorganizuotas – prijungtas  lopšelis-darželis „Drugelis“. Lopšelis-darželis „Bitutė“ tapo 9 grupių ikimokyklinio ugdymo mokykla, veikianti dviejuose korpusuose.

     Šiandieną mokykla yra aktyvi, veikli, atvira naujovėms, tirianti aplinką, prisitaikanti ir laiku reaguojanti. „Bitutėje“ puikiai dera kaita ir pastovumas, išlaikyta pusiausvyra tarp tobulinimo ir esamos padėties. Puoselėjamos mokyklos bendruomenės vertybės: pagarba, mandagumas, tolerancija, kūrybiškumas, bendradarbiavimas, savarankiškumas ir žinių troškimas.

     Sėkmingai įgyvendinama mokyklos Ikimokyklinio ugdymo programa, sveikatos, meninio ugdymo projektai, praktikoje diegiamos šiuolaikines ugdymo technologijos, gerbiamos ir puoselėjamos mokyklos tradicijos.

     „Bitutėje“ dirba aktyvūs, kūrybingi pedagogai, kurie puikiai suvokia ugdymo prioritetus, siekius, kokybės kriterijus, savo profesinės veiklos prasmę. Todėl prisiima vis didesnę atsakomybę už ugdytinių pasiekimus, nuolat tobulina savo kompetencijas, drąsiai inicijuoja ir diegia naujoves, prognozuoja rezultatus. Pedagogai savo patirtį skleidžia seminaruose, konferencijose, organizuoja mokyklos šventes, pramogas, talkina miesto renginiuose.

     Mokykloje ugdant vaikus orientuojamasi į jų poreikių tenkinimą, kompetencijų plėtotę, skatinama ir vertinama vaikų saviraiška, kūrybiškumas, kaupiamos ir eksponuojamos įvairios vaikų kultūros apraiškos. Kiekvienais metais ugdytiniai  aktyviai dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose ir renginiuose.

     Lopšelis-darželis „Bitutė“ bendradarbiauja su socialiniais partneriais: darželiu „Gintarėlis“, lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“, mokykla-darželiu “Varpelis”, Vitės progimnazija, Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, Vaikų laisvalaikio centru, Simono Dacho namais, Vokiečių bendrija, Pedagogų švietimo ir kultūros centru, Tęstinių studijų institutu. Organizuojami bendri renginiai, projektai, dalijamasi gerąja darbo patirtimi.