KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORĖS AUŠROS MILVYDIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu