KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORĖS AUŠROS MILVYDIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu