IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Gražina Šeputienė

Viktorija Jurevičienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Gražina Versockienė