„Spinduliukai“

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Dovilė Razminaitė

Gražina Šeputienė

Viktorija Jurevičienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Gražina Versockienė