IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Ilona Kuzminskienė

Laura Černiauskaitė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Gražina Versockienė