IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Viktorija Jurevičienė

Ilona Kuzminskienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Gražina Versockienė