IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Kristina Vitkevičienė

Daiva Zonienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Gražina Versockienė