IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS

Daiva Zonienė

Kristina Vitkevičienė

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJA

Gražina Versockienė