Darbuotojai

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  

Nr.

 Vardas,  pavardė    

 Pareigos

 Telefono numeris ir

elektroninis paštas

 Išsilavinimas

 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei

1.

Aušra Milvydienė

Direktorė

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą.

Išsilavinimas aukštasis

2.

Virginija Čėsnaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(8 46) 31 11 84,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Išsilavinimas aukštasis

3.

Stanislava Račkuvienė

Direktoriaus pavaduotoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštesnysis

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas

4.

Alma Drongienė

Raštinės administratorė

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis neuniversitetinis

Dokumentų  tvarkymas.

Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios

5.

Ieva Ruikienė

Sekretorė

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis neuniversitetinis

Nėštumo ir gimdymo atostogose

6.

Irena Aleknienė

Specialistė

 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt

bitute10@balticum-tv.lt

Aukštesnysis

Buhalterinė apskaita.

Būtinas  buhalterinis išsilavinimas

7.

Ieva Alvinskaitė

Auklėtoja

 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

8.

Aurelija Derkintytė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

9.

Renata Gedvilaitė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,

bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

10.

Audronė Glotovienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

11.

Daiva Gulbinienė

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė)

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

12.

Viktorija Jurevičienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

13.

Dalia Jurgaitytė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

14.

Lina Kubilienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Nėštumo ir gimdymo atostogose

15.

Elvyra Kusienė

 Meninio ugdymo mokytoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.

Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas

16.

Daiva Mikalauskienė

Logopedė

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

17.

Erika Pikturnaitė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

18.

Renata Puodžiūnienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

19.

Snieguolė Savickienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

20.

Gražina Šeputienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštesnysis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

21.

Giedrė Tang

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Nėštumo ir gimdymo atostogose

22.

Jūratė Voronova

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

23.

Ana Zajac

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

24.

Inga Zakarienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

25.

Gintarė Žitkuvienė

Auklėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas

26.

Rita Adomaitienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

27.

Vitalija Adomaitytė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

28.

Ala Bielskė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

29.

Danutė Kulikauskienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

30.

Alina Lauciutė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

 

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

31.

Irena Lukienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

32.

Zita Rugenienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

33.

Violeta Šverienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

34.

Sonata Urbonaitė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

35.

Ligita Žvirblienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas

36.

Danutė Jucienė

Skalbinių prižiūrėtoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštesnysis

Skalbinių priėmimas, išdavimas, priežiūra

37.

Žydrūna Pozlevičienė

Virėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

38.

Rimanta Petrauskienė

Virėja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Profesinis

Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas

39.

Regina Sakalauskienė

Sandėlininkė

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui

40.

Vaida Nutautienė

Darbininkė (virtuvės)

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

Pagalba virtuvėje

41.

Marija Jabkevičienė

Kiemsargė

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra

42.

Antanas Jančauskas

Darbininkas

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštesnysis

Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas

43.

Stasys Jonauskas

Darbininkas (elektrikas)

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis

Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai.

Profesinis išsilavinimas

44.

Rolandas Jurjonas

Kiemsargis

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.

45.

Daiva Jancienė

Valytoja

(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

Vidurinis

Patalpų valymas, priežiūra