Darbuotojai

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  

Nr.

 Vardas,  pavardė    

 Pareigos

 Telefono numeris ir

elektroninis paštas

 Išsilavinimas

 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei

1.
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą. Išsilavinimas aukštasis
2.
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Išsilavinimas aukštasis
3.
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4.
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas. Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5.
Ieva Ruikienė
Sekretorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
6.
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita. Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
7. Rasa Alseikienė Auklėtoja (8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8.
Ieva Alvinskaitė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9.
Angelė Aniulė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
10.
Bronislava Antanavičienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
11.
Erika Dainauskienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12.
Aurelija Derkintytė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13.
Audronė Glotovienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
14.
Edita Gložaitienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
15.
Daiva Gulbinienė
Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė)
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
16.
Viktorija Jurevičienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
17.
Lina Kubilienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
 
Nėštumo ir gimdymo atostogose
18.
Elvyra Kusienė
 Meninio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
19.
Daiva Mikalauskienė
Logopedė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
20.
Snieguolė Savickienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
21. Virginija Svitkauskienė Auklėtoja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
22.
Gražina Šeputienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
23.
Giedrė Tang
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
24.
Jūratė Voronova
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
25.
Ana Zajac
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
26.
Inga Zakarienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
27.
Gintarė Žitkuvienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
28
Rita Adomaitienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

 Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
29.
Vitalija Adomaitytė-Vaškienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30.
Danutė Kulikauskienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
31.
Alina Lauciutė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32.
Irena Lukienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33.
Zita Rugenienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34.
Violeta Šverienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
35.
Vitalija Tarozienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
36.
Gražina Versockienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
37. Ligita Žvirblienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
38.
Rimanta Petrauskienė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
39.
Elene Povilienė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
40.
Laura Virkovaitė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
41.
Regina Sakalauskienė
Sandėlininkė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui
42.
Vaida Nutautienė
Darbininkė (virtuvės)
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba virtuvėje
43.
Marija Jabkevičienė
Kiemsargė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
44.
Antanas Jančauskas
Darbininkas
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas
45.
Stasys Jonauskas
Darbininkas (elektrikas)
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai. Profesinis išsilavinimas
46.
Rolandas Jurjonas
Kiemsargis
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.
47.
Daiva Jancienė
Valytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Patalpų valymas, priežiūra