Darbuotojai

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  

Nr.

 Vardas,  pavardė

 Pareigos

 Telefono numeris ir

elektroninis paštas

 Išsilavinimas

 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei

1.
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą.
Išsilavinimas aukštasis
2.
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Išsilavinimas aukštasis
3.
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4.
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas.
Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5.
Ieva Ruikienė
Sekretorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
6.
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita.
Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
7.
Ieva Alvinskaitė
Auklėtoja
 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8.
Aurelija Derkintytė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9. Renata Gedvilaitė Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
10. Audronė Glotovienė Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Būtinas pedagoginis išsilavinimas

11.

Daiva Gulbinienė
Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė)
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12.
Dalia Jurgaitytė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13.
Lina Kubilienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
14.
Elvyra Kusienė

 Meninio ugdymo mokytoja-auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
15.
Daiva Mikalauskienė
Logopedė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
16.
Erika Pikturnaitė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
17.
Renata Puodžiūnienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
18.
Snieguolė Savickienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
19.
Gražina Šeputienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
20.
Giedrė Tang
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
21.
Jūratė Voronova
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
22.
Ana Zajac
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
23.
Inga Zakarienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
24.
Gintarė Žitkuvienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
25.
Rita Adomaitienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
26.
Ala Bielskė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
27.
Danutė Kulikauskienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
28.
Irena Lukienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
29.
Zita Rugenienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30.
Violeta Šverienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
31.
Sonata Urbonaitė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32.
Ligita Žvirblienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33. Viktorija Jurevičienė Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 54,

bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34.
Danutė Jucienė
Skalbinių prižiūrėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Skalbinių priėmimas, išdavimas, priežiūra
35.
Žydrūna Pozlevičienė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Maisto gaminimas.
Būtinas profesinis išsilavinimas
36.
Rimanta Petrauskienė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
37.
Regina Sakalauskienė
Sandėlininkė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui
38.
Vaida Nutautienė
Darbininkė (virtuvės)
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba virtuvėje
39.
Marija Jabkevičienė
Kiemsargė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
40.
Antanas Jančauskas
Darbininkas
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas
41.
Stasys Jonauskas
Darbininkas (elektrikas)
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai.
Profesinis išsilavinimas
42.
Rolandas Jurjonas
Darbininkas-kiemsargis
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.
43.
Daiva Jancienė
Valytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Patalpų valymas, priežiūra