Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 

 Eil.  

Nr.

 Vardas,  pavardė    

 Pareigos

 Telefono numeris ir

elektroninis paštas

 Išsilavinimas

 Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei

1.
Aušra Milvydienė
Direktorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą. Išsilavinimas aukštasis
2.
Virginija Čėsnaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 46) 31 11 84,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Išsilavinimas aukštasis
3.
Stanislava Račkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas
4.
Alma Drongienė
Raštinės administratorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Dokumentų  tvarkymas. Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios
5.
Ieva Ruikienė
Sekretorė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis neuniversitetinis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
6.
Irena Aleknienė
Specialistė
 (8 46) 21 94 40,
bitute555@balticum-tv.lt
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Buhalterinė apskaita. Būtinas  buhalterinis išsilavinimas
7. Rasa Alseikienė Auklėtoja (8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
8.
Ieva Alvinskaitė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
9.
Bronislava Antanavičienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
10. Genuvaitė Černych Auklėtoja 8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
11.
Erika Dainauskienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

 

Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
12.
Aurelija Derkintytė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
13.
Audronė Glotovienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
14.
Edita Gložaitienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
15.
Daiva Gulbinienė
Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė)
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
16.
Viktorija Jurevičienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
17. Jurgita Jusupova Auklėtoja

(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt

Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
18.
Lina Kubilienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
 
Nėštumo ir gimdymo atostogose
19. Dovilė Kontrimė Auklėtoja (8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
20.
Elvyra Kusienė
 Meninio ugdymo mokytoja
(8 46) 31 47 54, bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis, muzikinis išsilavinimas
21.
Daiva Mikalauskienė
Logopedė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Darbas su spec. poreikių ugdytiniais. Aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija
22.
Snieguolė Savickienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
23.
Gražina Šeputienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
24.
Giedrė Tang
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Nėštumo ir gimdymo atostogose
25.
Jūratė Voronova
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
26.
Ana Zajac
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
27.
Inga Zakarienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
28.
Gintarė Žitkuvienė
Auklėtoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas
29
Rita Adomaitienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt

 Profesinis

Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
30.
Vitalija Adomaitytė-Vaškienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
31.
Danutė Kulikauskienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
32.
Alina Lauciutė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
33.
Irena Lukienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
34. Eglė Naujokaitė Auklėtojo padėjėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
35.
Zita Rugenienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
36.
Violeta Šverienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
37.
Vitalija Tarozienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
38.
Gražina Versockienė
Auklėtojo padėjėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
39. Ligita Žvirblienė Auklėtojo padėjėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis Pagalba auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas
40.
Rimanta Petrauskienė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
41. Tatjana Charniauskaja Virėja (8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
42.
Laura Virkovaitė
Virėja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Profesinis
Maisto gaminimas. Būtinas profesinis išsilavinimas
43.
Regina Sakalauskienė
Sandėlininkė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
 Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui
44.
Marija Jabkevičienė
Kiemsargė
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra
45.
Antanas Jančauskas
Darbininkas
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštesnysis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. Profesinis išsilavinimas
46.
Stasys Jonauskas
Darbininkas (elektrikas)
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Aukštasis
Pastatų, sistemų priežiūros elektros darbai. Profesinis išsilavinimas
47.
Rolandas Jurjonas
Kiemsargis-darbininkas
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai, įstaigos kiemo tvarkymas ir priežiūra.
48.
Zita Paškevičienė
Valytoja
(8 46) 31 47 54,
bitute10@balticum-tv.lt
Vidurinis
Patalpų valymas, priežiūra