KOVO 11-OSIOS ŠVENTĖ

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šią dieną paminėjo ir „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai. Šventei vaikai ruošėsi iš anksto: spalvino trispalves gėlytes, mokinosi eilėraščius ir daineles. Mokytoja Jurgita papasakojo apie Lietuvos istoriją, o meninio ugdymo mokytoja Elvyra papasakojo apie Kaziuko mugę, lietuviškus papročius. Vaikai šoko ir dainavo, per Lietuvą važiavo pasipuošę Klaipėdos krašto tautiniais rūbais.  Pasidžiaukite šventės akimirkomis.

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021 M.“

 

Šventė „Žiemos linksmybės“

Smagu žiemą žaisti lauke, pramogauti, sportuoti. Mūsų vaikučiai vasario 4 d. į darželį skubėjo vežini rogutėmis, nešini sniego šaudyklėmis, kastuvėliais. Čia vyko sporto šventė  „Žiemos linksmybės“. Jos metu vaikai praplėtė žinias apie žiemos orus, aprangą, sportinius žaidimus, stiprino sveikatą, gėrėjosi žiemos vaizdais, jų spalvomis.

 

 

„Šnekučių“ grupės projektas „Žiema su STEAM“

 STEAM – tyrinėjimai, bandymai, eksperimentavimas – tai raktas į stebuklingą pasaulio pažinimą. Tai labai smagus procesas vaikams ir pedagogams. Pastebėjome, kad vaikams tai yra labai patraukli veikla.

Ši žiema nepagailėjo balto, šalto sniego ir šalčio. Su vaikais išbandėme kitokias patirtis su sniegu ir ledu. Grupėje nudažėme vandenį įvairiomis spalvomis, įdėjome smulkių daiktų ir palikome per naktį lauke, kad sušaltų. Ryte jau džiaugėmės sušalusiais ledais. Taip vaikai sužinojo, kad ledas neleidžia įšalusiems daiktams judėti. Grupėje, ledui ištirpus, smulkūs daiktai išsilaisvino.

Sniegas grupėje. Su vaikais aptarėme, kaip ir iš kur atsiranda sniegas. Vaikai čiupinėjo, tyrinėjo, buvo smagi pramoga. Vaikai pastebėjo, kad liečiant rankomis sniegą, jis pradėjo tirpti ir delnai pajuto šaltį. Vaikams buvo pasiūlyta idėja – nuspalvinti sniegą įvairiomis spalvomis.

Lauke sniegas vaikams suteikia visai kitokių potyrių, o grupėje su juo galima žaisti kitaip. Pastebėjome, kad ištirpęs baltas sniegas savyje slepia visokių nešvarumų, todėl jo „ragauti“ nereikia. Gera pamoka vaikams!

 

„Paukščiuko gimtinę lizdu vadinu,

Žuvytės gimtinė – žaliam vandeny,

Žvėrelį vilioja , miškai ir kalva…

Tau šneka gimtoji šalis Lietuva…“

„Spalviukų“ gr. vaikai paminėjo Vasario -16-ąją: dainavo, klausėsi pasakojimo apie linus – verpė ir audė; atsakinėjo į klausimus apie Lietuvos žymias vietas, simbolius, pasirodė mažasis orkestras. Buvo linksma ir smagu.

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORĖS AUŠROS MILVYDIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPRENDIMAS NR. V-147 „DĖL TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ IŠTYRIMO GREITAISIAIS TESTAIS ORGANIZAVIMO“

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMAS NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“

parsisiųsti Word formatu

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRĖS JURGITOS ŠIUGŽDINIENĖS KREIPIMASIS Į ŠVIETIMO BENDRUOMENĘ

parsisiųsti PDF formatu

KOKIOMIS SĄLYGOMIS VYKSTA UGDYMAS NUO GRUODŽIO 16 IKI SAUSIO 31 D.?

parsisiųsti PDF formatu

 

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021 M.“

 

ŽIEMOS ŠVENTĖ

 

 

 

VAIKAS KARANTINE

parsisiųsti PDF formatu

KAIP REGULIUOTI EMOCIJAS IR LAIKYTIS STRUKTŪROS KARANTINO METU

parsisiųsti PDF formatu

COVID-19 PROTRŪKIO SUKELTO STRESO VALDYMAS

parsisiųsti PDF formatu

PSICHOLOGINĖS REKOMENDACIJOS DARBUI NAMUOSE 

parsisiųsti PDF formatu

TRUMPOS GAIRĖS PSICHOLOGINEI GEROVEI

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2020-02-25 RAŠTAS NR. (10.2.3.4-412) 10-1199 „DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE LANKĖSI KINIJOJE IR ŠIAURĖS ITALIJOJE“

parsisiųsti PDF formatu