LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SRENDIMAS NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

parsisiųsti Word formatu

 

Laba diena, mieli tėveliai!

Norime pranešti apie vaikų sugrįžimo į darželį tvarką karantino metu nuo gegužės 18 d.:

 1. Į darželį priimami visi sveiki vaikai. Sloguojantys, karščiuojantys ar turintys ūmių kvėpavimo takų ligų vaikai į darželį nepriimami.
 2. Rekomenduojama nevesti vaikų:

2.1. jei vaikas serga lėtinėmis ligomis;

2.2. gyvenate kartu su asmenimis priskirtais rizikos grupėms.

 1. Grupės gali būti formuojamos iš skirtingų grupių vaikų. Vienos šeimos vaikai bus priskirti į vieną grupę.
 2. Viso karantino laikotarpiu vaikai lankys nuolatos tą pačią grupę.
 3. Į darželio teritoriją bus galima patekti tik pro vienerius abiejų korpusų vartelius. Visi kiti vartai bus uždaryti.
 4. Vaikams, tik atėjus į darželio patalpas (ne lauke), bus matuojama temperatūra bekontakčiu termometru.
 5. Tėvams ar kitiems lydintiems asmenims į darželio patalpas karantino metuužeiti draudžiama.

Individualūs išimties atvejai turės būti suderinti telefonu.

 1. Palydint vaikus tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir veidą dengiančias apsaugines kaukes ar kitas priemones.
 2. Darbuotojas pasitikimo metu taip pat dėvės apsaugines priemones (grupėje jos neprivalomos – tai asmeninis darbuotojo pasirinkimas).
 3. Rytais vaikai bus pasitinkami prie  įėjimo durų, kur jo lauks darbuotojas, matuojantis temperatūrą. Esant susibūrimui, prašome laikytis saugaus atstumo.
 4. Jei ryte norėsite perduoti grupių auklėtojoms svarbią žinią, prašome parašyti sms žinutę arba paskambinti auklėtojai telefonu. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų telefonų numerius Jums atsiųsime elektroniniu paštu.
 5. Vaikai atsiimami iš lauko. Jei vaikų, esant blogam orui lauke nebus, prašome skambinti telefonu ir Jums atvesime vaiką. Būkite kantrūs, jei iš karto neatsiliepsime.
 6. Šiuo metu kol kas vaikams nevyks jokie papildomi užsiėmimai. Susilaikysime nuo kontaktų su darbuotojais, kurie vaikšto per grupes ir/ar dirba kitose ugdymo įstaigose.

Vaikai bus priimami nuo 7.30-8.15 val.

Prašome vaikams namuose ramiai paaiškinti, kaip vyks atsisveikinimas su tėveliais, kad vaikai kuo mažiau patirtų streso, nereikalingos įtampos.

Pažadame kaip visada nuoširdžiai pasirūpinti Jūsų vaiko teigiama emocine būsena (ypač, jei sunkus bus išsiskyrimas rytais), vaiko asmenine higiena.

Būkime kantrūs, pakantūs vieni kitiems, nes tokiomis neįprastomis sąlygomis tikrai gali būti nesklandumų.

Natūralu, kad Jums ir mums iškils įvairių klausimų, tad dažniau kontaktuosime elektroniniu paštu ar telefonu.

Nepykite, jei siunčiama informacija kartais kartosis, jei eigoje bus įvedamos korekcijos ar kartais ji Jums pasirodytų perteklinė. Visa tai bus daroma Jūsų/mūsų vaikų, darbuotojų  bei Jūsų pačių sveikatos saugojimui.

Stengsimės kuo daugiau laiko praleisti lauke, tad pasirūpinkite reikalingais rūbais, avalyne. Visus pakaitinius rūbelius sudėkite į maišelį, kurį paims pasitinkantis asmuo. Pageidautina pažymėti vaiko vardą. Garantuoti tarp vaikų 2 metrų atstumo tikrai nesugebėsime.

Visos patalpos, paviršiai, žaislai nuolat bus dezinfekuojami kaip tai daroma įprastai. Tai bus daroma tik dar dažniau.

Susirgus vaikui prašome grupių telefonu įspėti iš vakaro ar kitos dienos rytą iki 8.30.

Jei Jūsų šeimoje ar artimoje aplinkoje bus nustatytas COVID- 19 atvejis, privalote mus informuoti.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus. Taip pat raginame būti atviriems, sąžiningiems, nuoširdiems.

Administracija

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SRENDIMAS NR. V-977 „DĖL  COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE“

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROJEKTO REKOMENDACIJOS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

parsisiųsti Word formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.ŠV1-106 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2020 metais“

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR JŲ ŠEIMŲ SAVIRAIŠKOS SKATINIMO PROJEKTO „KŪRYBIŠKA ŠEIMA“ NUOSTATAI

parsisiųsti Word formatu

 

MIELI TĖVELIAI!

      Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią 2019 m. skyrėte mūsų įstaigai iš 2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Kviečiame ir šiais metais skirti 1,2 proc.gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Bitutė“. Skirdami paramą Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio gerovės kūrimo.

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:
1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190422059
2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“
3. Paramos gavėjo adresas  – Švyturio 14A, Klaipėda                                                                                                      4. Lopšelio-darželio „Bitutė“ sąskaitos Nr. LT 78 7044 0600 0406 3576.

 

KLAIPĖDOS DARŽELIO „BITUTĖ“ MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS, GALIOJANČIOS  KARANTINO METU

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PRIEMONIŲ PLANAS UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO  SPRENDIMAI DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu