Vykdomos programos ir projektai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KRYPTINGO MENINIO (DAILĖS) UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

Žaidimai su vandeniu „Šlapio siūlo piešiniai“

2018 m. kovo 22 d. paminėjome pasaulinę vandens dieną netradiciškai - kūrėme piešinius iš šlapių siūlų. Vaikų fantazija beribė. Vieni suko sraiges, vaivorykštes, kirminus, kiti veidukus, medžius ir t.t. Vaikai patyrė tyrinėjimo ir pažinimo džiaugsmą. Reiškė savo mintis, įspūdžius, nuostabą, džiaugėsi kūrybiniais darbeliais.

22 Nuotraukos

PROJEKTAS „MANKŠTIADA“

2017 M. GRUODŽIO 14 D.

Penkių grupių vaikučiai pasipuošę spalvotomis maikutėmis sugūžėjo į salę. Net nykštukai atskubėjo dalyvauti šioje mankštoje ir įsitasė šalia eglutės. Pasiklausę „Gudručių“  grupės eilėraštuko apie mankštą, padarę apšilimą, pasimokę pagrindinius mankštelės pratimus su muzika linksmai pasimakštinome.

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“

 

,,Spalviukų grupės vaikai, ugdomi pedagogo – Ingos Zakarienės  ir logopedė Daiva Mikalauskienė nuo 2017m. spalio 1 d. iki  2018 m. gegužės 1 d. dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“.

 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – specialiųjų užduočių, žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. plėsti erdvės sąvokas;

2. lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas,  bei   specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

  20171020_092110  DSC07654 20171020_093703 DSC07609         DSC07652

 

 

 

 

 

DSC07642

DSC07637DSC07636DSC07615DSC07613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Nuo 2016 m. spalio 1 d. „Spalviukų“ grupės vaikai su auklėtoja Inga Zakariene įsijungė į respublikinį prevencinį projektą „Žaidimai moko“, kuris tęsis iki 2017 m. gegužės 1 d.

Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Projekto pagrindinė veiklos forma – žaidimai, kurie bus integruoti į ugdomąją veiklą.

Projektas padės vaikams paįvairinti ugdymo procesą naujais žaidimais, eilėraščiais ir kūrybinėmis užduotimis iš netradicinių priemonių. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinė kalbos sandarą.

 

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

VEIKLA „SVEIKŲ SULČIŲ DEGUSTACIJA“

„Sveikatiados“ projekto veiklos „Sveikų sulčių degustacija“ akimirkos. „Gudručių“ ir „Linksmučių" vaikai nešini įvairiomis rudens gėrybėmis susirinko spausti sultis. Visi nekantriai laukė savo eilės spausti sultis ir stebėjo kitus. Išspaudę, ragavo ir išsakė savo vertinimus.

     001010 007 006 005 004 003 002

           

     

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS

„METŲ VAIVORYKŠTĖ“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

PROJEKTAS

„IR SUAUGĘ, IR MAŽI – MANKŠTĄ MYLIME VISI“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

Paveikslėlis1

PROJEKTAS

„PAUKŠTELIO GELBĖJIMAS“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

 

PROJEKTAS

„SVEIKATIADA“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

PROJEKTAS

„BORUŽĖ“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

PROJEKTAS

„DANTUKAI“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

PROJEKTAS

„VAIKŲ SVEIKATINIMAS ANKSTYVOJO AMŽIAUS GRUPĖJE“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

PROJEKTAS

„VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

 

PROJEKTAS

„DRAUGYSTĖ UGDO KŪRYBIŠKUMĄ“

parsisiųsti "MS Power Point" formatu

PROJEKTAS  

„MOKOMĖS SVEIKAI MAITINTIS“

 

PROJEKTAS

 „ŽALIA STOTELĖ“

 
 
   
 
TĘSTINIS MENINIS PROJEKTAS „AUSKI, AUSKI, NETINGĖKI“

    Projektas vyksta sausio-vasario mėnesiais priešmokyklinio ugdymo  „Gudručių“ grupėje. Šiais metais grupės ugdytiniai išaudė JUOSTĄ-VĖLIAVĄ, kuri suplevėsavo vasario 16-osios šventėje.

2015-02-13 15.20.26 2015-01-27 15.17.35 2015-01-27 15.16.37

            

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „GUDRUČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „ŠAŠKĖS – MENAS, SPORTAS, MOKSLAS“

    Kodėl šaškės yra sportas? Jos turi varžybų elementų. Kaip ir kitose sporto šakose, varžybų dalyviai eikvoja fizines jėgas. Taigi, jie turi būti gerai pasirengę fiziškai. Šaškės – tai „proto gimnastika“ – žaidėjai per kiekvieną partiją patiria daug stiprių emocijų, nuo pačių maloniausių iki pačių dramatiškiausių. Kodėl šaškės yra mokslas? Šaškės yra toks pat mokslas kaip, pavyzdžiui, matematika. Žaidėjai ieško geriausių ėjimų, vertina pozicijas. Šaškėse, kaip ir moksle, galima tapti kūrėju, atradėju. Šaškių žaidimo paslapčių galima mokytis visą gyvenimą. Kodėl šaškės yra menas? Šaškių žaidimas žavi triuškinančiomis kombinacijomis, nepastebimais manevrais, kurie leidžia pasiekti pergalės visiškai beviltiškose situacijose.

    Šaškių žaidimo nauda: gerina atmintį; lavina skaičiavimo tolį ir tikslumą; lavina operatyvinį mąstymą; moko labai greitai ir savarankiškai priimti sprendimus ekstremaliose situacijose; moko psichologijos; lavina loginį mąstymą.

    Projekto tikslas – formuoti teigiamą požiūrį į šaškių žaidimą priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje.

    Uždaviniai:

    1. Propaguoti šaškių sportą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

    2. Stiprinti sportinę draugystę, kuriant varžybų azartą bei atradimų džiaugsmą.

    3. Dalintis gerąja veiklos patirtimi ir pasiekimais.

               Projekte dalyvaujantys vaikai tampa aktyvūs, veiklūs, draugiški vieni kitiems. Sudarant dienotvarkę, išlaikoma pusiausvyra tarp aktyvios ir ramios veiklos, kaitaliojama aktyvi fizinė veikla su ramiais žaidimais. Projektas užbaigiamas šaškių varžybomis. Jų metu išsiaiškinami geriausi šaškių žaidėjai; lavinamas vaikų dėmesys, loginis mąstymas, gebėjimas žaisti pagal supaprastintas žaidimo taisykles; suteikiama vaikams džiugių akimirkų.

VOKIEČIŲ KALBOS PROJEKTAS

    Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ 14 metų bendradarbiauja su Klaipėdos miesto Simono Dacho namais, 20 metų su Klaipėdos vokiečių ir lietuvių bendrija. Lopšelio-darželio „Bitutė" ugdytiniai aktyviai dalyvauja šių organizacijų rengiamuose projektuose, kultūriniuose renginiuose.

    1990 metais lopšelyje-darželyje „Bitutė“ vyko vokiečių kalbos laidų ciklas „Guten Tag“ ikimokyklinio amžiaus vaikams.

    Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Vilniaus Goethes istitutu  pakvietė  priešmokyklinio ugdymo pedagogus mokyti vokiečių kalbos priešmokyklinio amžiaus vaikus. Nuo 2011 m. sausio mėnesio Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ dalyvauja organizuojamame projekte „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėje grupėje“. Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus.

Daugiau informacijos:

www.goethe.de/vilnius

www.goethe.de/kinder

www.goethe.de/vilnius/hanshase