Posėdžiai ir susitikimai

Vadovo darbotvarkė

2017-10-03

Mokytojų tarybos posėdis

2017-10-2-6

Dalyvavimas grupių tėvų susirinkimuose

2017-10-18

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

2017-10-24

Susitikimas su grupių tėvų komitetų nariais.

2017-10-31

Įstaigos pedagogų susirinkimas