Posėdžiai ir susitikimai

Vadovo darbotvarkė

2017-12-05

Viešųjų pirkimų seminaras

2017-12-08

Seminaras „Biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimas“

2017-12-13

Mokyklų vadovų asociacijos organizuojama konferencija

2017-12-19

Įstaigos pedagogų susirinkimas

2017-12-20

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

2017-12-21-29

Kasmetinės atostogos