Dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2016-2018-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DIREKTORĖS AUŠROS MILVYDIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti "MS Word" formatu