Informacija apie darbo užmokestį

 
Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2016 m.
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2017 m. IV ketvirtį
1.
Auklėtojas
598,19
742,90
2.
Auklėtojo padėjėjas
380,00
457,28
3.
Darbininkas
380,00
380,00
4.
Kiemsargis
380,00
380,00
5.
Virėjas
380,00
500,79