Informacija apie darbo užmokestį

 
Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2017 m. IV ketvirtį
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2018 m. I ketvirtį
1.
Auklėtojas
742,90
678,65
2.
Auklėtojo padėjėjas
457,28
450,50
3.
Darbininkas
380,00
400,00
4.
Kiemsargis
380,00
400,00
5.
Virėjas
500,79
463,75