Informacija apie darbo užmokestį

 
Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2016 m.
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis Eur
už 2017 m. I ketvirtį
1.
Meninio ugdymo mokytojas
658,53
659,00
2.
Auklėtojas
598,19
642,00
3.
Auklėtojo padėjėjas
380,00
394,00
4.
Darbininkas
380,00
380,00
5.
Kiemsargis
380,00
380,00
6.
Virėjas
380,00
444,00