„Gudručiai“

AUKLĖTOJOS

Snieguolė Savickienė

Bronislava Antanavičienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA

Rita Adomaitienė